41. skupščina Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije

Vabimo vas, da se udeležite redne letne skupščine, ki bo v nedeljo, 2. 2. 2020, ob 10.00 uri v Hotelu Thermana Park v Laškem.

Dnevni red

10.00

  1. Izvolitev organov skupščine
  2. Poročilo o delu ZDLBS za leto 2019
  3. Finančno poročilo za leto 2019, Bilanca stanja iz izkaza poslovnega izida 2019
  4. Poročilo nadzornega odbora 2019
  5. Poročilo disciplinske komisije 2019
  6. Program dela v letu 2020
  7. Finančni plan za leto 2020
  8. Svetovni dan ledvic, 12. marec 2020
  9. Sindikat uporabnikov zdravstveno socialnih storitev v Sloveniji (predstavitev, razprava)
  10. Pobude in predlogi (članarina 2020)

12.10

Strokovno predavanje