Evropski dan darovanja in presaditve organov

EODP 2017: Vrnite upanje pacientom na čakalnih listah po vsej Evropi!

EODD 2017: Bring back hope to patients on waiting lists all over Europe!

Letošnji gostitelj EODD je Švica ( eodd2017.org).

Vsako leto Evropski dan darovanja  in presaditve organov (EODD) ponudi vrsto informacij o darovanju in presajanju organov, tkiv in celic. S 5 novimi bolniki vsako uro dodanimi na čakalne sezname, število na organ čakajočih Evropejcev, stalno narašča. Tudi letos EDQMC poziva vse Evropejce k razmisleku o problemu pomanjkanja organov. 

Darovanje organov ali tkiv po smrti lahko pomeni:

  • da smo rešili življenje na smrt bolnemu srčnemu bolniku, pljučnemu bolniku ali bolniku z odpovedjo jeter, za katerega današnja medicina ni imela več druge rešitve kot presaditev,
  • da smo ledvičnemu bolniku, ki je bil ure in dneve vezan na aparat –″umetno ledvico″ – pomagali, da živi spet svobodno,
  • da smo pomagali marsikateremu bolniku vrniti vid, …

(Vir: Slovenija transplant)

Več si preberite na https://www.edqm.eu/en/events/european-day-organ-donation-and-transplantation

Zanimive povezave

FB stran EDQMC

 Swisstransplant

Slovenija transplant

 

Nekaj dejstev in številk, ki prikazujejo trenutno stanje na področju darovanja in presaditve organov v Evropi