Dializne storitve v tujini

Kdaj je potrebno pridobiti predhodno soglasje ZZZS za zdravljenje v tujini

Zavarovana oseba, ki potrebuje zdravstvene storitve v določenih časovnih obdobjih, lahko uveljavlja te storitve tudi v tujini, če pred odhodom pridobi soglasje ZZZS. Med takšne storitve sodi predvsem dializa in še nekatere druge storitve, ki jih zavarovanci uveljavljajo v določenih časovnih obdobjih.

V državah članicah EU in EGP sodijo storitve dialize med nujne zdravstvene storitve in se lahko uveljavljajo z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. V tem primeru soglasje ZZZS ni potrebno.

V  Bosni in Hercegovini, Črni gori,  Republiki Makedoniji* ter Republiki Srbiji  lahko zavarovane osebe uveljavljajo dializne storitve na podlagi predhodnega soglasja pristojne območne enote ZZZS.

Le ta izda za:

  • Bosno in Hercegovino obrazec SI/BIH 4 “Soglasje za odhod v Bosno in Hercegovino zaradi zdravljenja po nastanku zavarovalnega primera”
  • Črno goro obrazec SI/MNE 4A ” Soglasje za odhod v Črno goro zaradi zdravljenja po nastanku zavarovalnega primera
  • Republiko Makedonijo obrazec SI/RM 4 “Soglasje za odhod v Republiko Makedonijo zaradi zdravljenja po nastanku zavarovalnega primera”
  • Republiko Srbijo obrazec SI/SRB 04 “Soglasje za odhod v Srbijo zaradi napotitve na zdravljenje ali zdravljenja po nastanku zavarovalnega primera”

Kadar oseba uveljavlja dializne storitve v državah članicah EU in EGP ter v  Bosni in Hercegovini, Črni gori  ter Republiki Srbiji  na podlagi dogovorjene listine ji stroškov storitev ni potrebno plačati, plačati pa mora le morebitne stroške participacije, za katere se ne da uveljavljati povračila.

V ostalih državah morajo zavarovane osebe stroške dialize plačati same, nato pa lahko po vrnitvi v Republiki Slovenijo zaprosijo za povračilo stroškov.

Pred odhodom v tujino se mora oseba tudi dogovoriti z ustreznim centrom v drugi državi za termine, ko bo opravljala dializo in za ustrezno število ter obliko dializ, ki jih potrebuje.

* V Republiki Makedoniji je trenutno kljub predložitvi obrazca SI/RM 4 v javni zdravstveni mreži potrebno dializne storitve plačati, po vrnitvi v Republiko Slovenijo pa je mogoče uveljavljati povračilo.

Seznami DC v tujini:

thumbnail of Dializni centri – Hrvaška  thumbnail of Dializni centri – Makedonija  thumbnail of Dializni centri – R. Srbija  thumbnail of Dializni centri – Črna gora