Evropska kartica ugodnosti za invalide

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je skupaj s partnerjem projekta Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije začelo z izvajanjem projekta Evropska kartica ugodnosti za invalide februarja leta 2016. Kartica ugodnosti je za uporabnike na voljo od julija 2017. Invalidi, ki želijo pridobiti Evropsko kartico ugodnosti, lahko zanjo zaprosijo v eni od 58-ih upravnih enot po Sloveniji.

Video predstavitev EU kartice ugodnosti za invalide

 

Katere ugodnosti prinaša invalidska kartica ugodnosti?

Z invalidsko kartico ugodnosti lahko invalidi v državah EU, uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

Ponudniki in storitve ugodnosti so na voljo na spletni strani: http://www.invalidska-kartica.si/ in mobilni aplikaciji, ki si jo lahko naložite na svoj mobilnik prek spletnih strani iTunes ali Google Play.

NAVODILO  za  izvajanje postopka za izdajo EU kartice ugodnosti za invalide so na voljo TUKAJ.

Vir:  MDDSZ.GOV.SI