Izvajanje prevozov v času epidemije

Vse izvajalce nenujnih prevoz v Sloveniji, ki ste pogodbeno vezani na prevoze dializnih bolnikov v in iz dializnega centra, pozivamo, da to storite ob upoštevanju vseh varnostnih vidikov bližine in možnosti okužbe.

Vedeti morate, da lahko en sam okužen bolnik, ki ga v skupini 4-6 bolnikov v istem vozilu morda peljete v bolnišnico ali dializni center – kot nekateri to še vedno počnete – povzroči epidemijo v bolnišnici. Zamislite se!

Vsem tistim, ki te ukrepe že izvajate, HVALA, vsem tistim, ki jih ne izvajate in jih odklanjate, pa v trezen premislek: bolniki so odvisni od vas in vaših dejanj.

ZAŠČITITE NJIH. ZAŠČITITE SEBE. ZAŠČITITE NAS.

Predsednik društev ledvičnih bolnikov

Milan Osterc

Za dodatna vprašanja ali prijavo kršitev posredujte na 031538586, info@zdlbs ali milan.osterc@gmail.com.

Posredujemo vam še dopis, ki ga je na izvajalce nenujnih prevozov naslovilo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.