Kdo smo

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije je humanitarna organizacija bolnikov, ki temelji na prostovoljnem delu članov. Naše delovanje je usmerjeno v podporo bolnikom in njihovim svojcem, da bi čim laže premagovali težave bolezni in zdravljenja in da bi še naprej živeli čim bolj dejavno.

Prizadevamo si javnost seznaniti s potrebami ledvičnih bolnikov in enakopravno sodelovati pri snovanju politik, ki zadevajo življenje tovrstnih bolnikov. Med ljudmi širimo vedenje o velikem pomenu, ki ga ima transplantacijska dejavnost.

Organi Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije

Izvršni odbor (IO)

1. Milan Osterc, predsednik
2. Larisa Hajdinjak, podpredsednica
3. Stojana Vrhovec, sekretarka
4. Tjaša Drnovšček, blagajničarka
5. Milutin Sekulić, član IO
6. Gal Hostnik, član IO
7. Vera Merc, članica IO
8. Anton Mrvar, član IO
9. Robert Teržan, član IO

Nadzorni odbor (NO)

1. Matjaž Pinter, predsednik
2. Dušan Jug, član,
3. Franc Kolarič, član

Disciplinska komisija (DK)

1. Nebojša Vasič, predsednik
2. Nežika Hotko, članica
3. Andrej Mihelič, član

revija LEDVICA
Jadranka Oblak Tavčar, urednica