Kdo smo

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije je humanitarna organizacija bolnikov, ki temelji na prostovoljnem delu članov. Naše delovanje je usmerjeno v podporo bolnikom in njihovim svojcem, da bi čim laže premagovali težave bolezni in zdravljenja in da bi še naprej živeli čim bolj dejavno.

Prizadevamo si javnost seznaniti s potrebami ledvičnih bolnikov in enakopravno sodelovati pri snovanju politik, ki zadevajo življenje tovrstnih bolnikov. Med ljudmi širimo vedenje o velikem pomenu, ki ga ima transplantacijska dejavnost.

Organi Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije (2017-2021)

Izvršni odbor (IO)

1. Milan Osterc, predsednik
2. Robert Teržan, podpredsednik
3. Stojana Vrhovec, sekretarka
4. Tjaša Drnovšček, članica, blagajničarka
5. Milutin Sekulić, član
6. Aleksander Trnjar, član
7. Vera Merc, članica
8. Slavko Remec, član
9. Nebojša Vasič, član

Nadzorni odbor (NO)

1. Matjaž Pinter, predsednik
2. Dušan Jug, član,
3. Andrej Mihelič, član

Disciplinska komisija (DK)

1. Nežika Hotko, članica
2. Larisa Hajdinjak
3. Saša Barlič, članica

revija LEDVICA
Jadranka Oblak Tavčar, urednica