KORONA VIRUS V SLOVENIJI IN KAJ POMENI ZA DIALIZNE BOLNIKE

Korona virus se počasi, vendar nezadržno šiti med nami. Žalostno je, da v medijih beremo in slišimo, da se še vedno ne upoštevajo odredbe.

Zdravstveno osebje se v svojem delovnem času in z nadurnim delom maksimalno trudi za vse nas in seveda tako tudi za dializne in transplantirane bolnike.

V Sloveniji je 1800 dializnih bolnikov in to je ena od skupin ljudi, ki je dva ali tri krat na teden vezana na zdravstveno ustanovo. Prihajajo iz svojih varnih domov in odhajajo v svoje varne domove!

Upam, da vozniki, ki jih vozijo na dializo in domov, zagotavljajo vsaj najosnovnejše kriterije odredbe, ki jo je izdala vlada za našo zaščito in omejitev širjenja virusa. Vsi vemo, da je stanje alarmantno, da je razdalja med ljudmi najmanj 1,5 m. Ali se to zagotavlja ali se to lahko zagotovi?

Vsekakor so v vseh dializnih centrih po Sloveniji (preverjena informacija od dvanajstih lokalnih društev ledvičnih bolnikov v Sloveniji) pripravljeni tudi na najslabše. Preventivni ukrepi so bili izvedeni takoj, ko je bilo zaznati možnosti okužbe. Bolniki na dializi vstopajo posamično v zdravstvene ustanove, razkuževanje in umivanje rok, medicinsko osebje zagotavlja zaščitne maske in varno razdaljo. Res je, da nekje primanjkuje razkužil za preventivo, vedno pa se uporablja za pripravo bolnika na priklop in odklop z aparature. Umivanje rok in fistul je zagotovljeno v vseh dializnih centrih. Problem je, da v nekaterih centrih še vedno nimajo po predpisih urejenih garderob, vendar zadevo rešujejo na različne načine, ki zagotavljajo varnost.

Kontakt med medicinskim osebjem in dializnim bolnikom je neizbežen. Postavljeni so visoki standardi, ki jih oboji spoštujejo. Za lastno varnost.

V določenih centrih, kjer so ugotovili pozitivne teste zdravstvenih ali drugih delavcev, imajo pripravljeno ali pa pripravljajo izolacijske sobe za dializiranje dializnih bolnikov, če bi slučajno zboleli.

Iskrena zahvala medicinskemu osebju dializnih centrov, seveda tudi vsem ostalim, ki so v stiku z dializnimi bolniki.

Žal, za dializne bolnike trenutno ne more veljati »ostani doma«, ker je njihovo življenje odvisno od aparata, ki je na voljo le v zdravstvenih ustanovah.

Zato pa sta potrebni toliko večja odgovornost in pozornost, da se čuvamo in skrbimo tako zase kot tudi za druge. Ostanimo zdravi in zadovoljni.

 

Milan Osterc

Predsednik ZDLB Slovenije