Nefrološko srečanje 2019

Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije vabi ledvične bolnike na izobraževanje, ki bo  namenjeno poglobljeni predstavitvi zdravljenja nekaterih pridruženih bolezni ledvične odpovedi.

Seminar sestavlja več sklopov, smiselno povezanih v celoto. Poudarek letošnjega programa je na predstavitvi in zdravljenju nekaterih pridruženih boleznih, ki se pojavljajo pri zdravljenju končne ledvične bolezni (diabetična noga, nevrološke bolezni …). Hkrati bomo predstavili, kako čustva vplivajo na naše bolezni in zdravje.

Izobraževanje bo potekalo 27. oktobra v Laškem, v konferenčnem centru Thermana.

Predavali bodo prof. dr. Simon Podnar, dr. med. nevrolog, strokovni direktor Nevrološke klinike, UKC Ljubljana, mag. Iris Marolt, dr. med. spec. internist, ZD Koper in Andrej Pešec, univ. dipl. pol., izkušeni strokovnjaki na svojem strokovnem področju.

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Prijavite se lahko do 17. oktobra 2019 in sicer člani DLB pri koordinatorjih svojega društva ledvičnih bolnikov, nečlani pa neposredno pri koordinatorki dogodka Nežiki Hotko (e-naslov), kjer boste dobili tudi podrobne informacije.

PROGRAM

9.00-9.30 Prihod udeležencev

I. del

9.30-9.40 Uvodni pozdrav
Larisa Hajdinjak, predsednica Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije
Franc Zdolšek, župan Občine Laško

9.45-10.25 Diabetična noga
mag. Iris Marolt, dr. med. spec. internist, ZD Koper

10.25-11.10 Nevrološki zapleti pri ledvični bolezni
prof. dr. Simon Podnar, dr. med. nevrolog, strokovni direktor Nevrološke klinike, UKC Ljubljana

11.10-11.20 Razprava

11.20-11.30 Premor in osvežitev

II. del

11.30-12.15 Kako čustva vplivajo na naše bolezni in zdravje
Andrej Pešec, univ. dipl. pol.

12.15-12.45 Razprava