Kaj delamo

V programu dela dajemo prednost socialnim programom. Z njimi skušamo lajšati stiske bolnikov, ki izvirajo iz socialne prikrajšanosti in ki jo za sabo potegne kronična ledvična bolezen. Mnogi ledvični bolniki so namreč zaradi bolezni in načina zdravljenja zgodaj umaknjeni iz delovnega okolja, s tem pa potisnjeni na rob družbe. Težko je tudi mladim bolnikom, saj zdravljenje otežuje šolanje in težko najdejo zaposlitev.

Veliko pozornost posvečamo izobraževalnim programom, saj tako dializno zdravljenje kot presaditev ledvice zahtevata poučenega in osveščenega bolnika, ki pozna zahteve svoje bolezni, potrebno dieto, režime jemanja zdravil in podobno.

Ker je za ledvične bolnike zelo pomembno, da ohranjajo dobro telesno zmogljivost, skrbimo za šport in rekreacijo med našimi člani. Ti med drugim redno nastopajo na evropskih športnih igrah dializnih in transplantiranih bolnikov in svetovnih športnih igrah transplantiranih.

Izmenjavi izkušenj in premagovanju socialne izolacije pa so namenjeni naši družabni programi.

Denar za uresničevanje programov Zveza in društva pridobivajo iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, razpisov na lokalni in državni ravni, donacij, članarine in drugih prispevkov.